Fant tiltaltes DNA i kirken, men retten frikjente mannen