Anmeldt for å ha hogd i egen skog. Nå er saken henlagt