Avviser krav om lovlighetskontroll etter rådmanns-oppsigelse