Her driver 2.-klassingene med koding: – De trenger mindre hjelp her enn med tallinjer

foto