Trekker fram Stølevarden som kroneksempel på samarbeid

foto