FrP er kjent for å være et mannsdominert parti, det vil de gjøre noe med