Erik Songe-Møller blir mobbeombud i Aust-Agder

foto