Har brukt et år på sette i stand kjelleren under kafeen