Iverksatte en spontan idé: – Gøy om dette blir en ny tradisjon

foto