Kjemper om å gå videre til internasjonal fysikkfinale

foto