Utvikling er bra, men det handler ikke om å miste respekten for historien og folks identitet