Foreslår signalbygg med badeland på Gundersholmen

foto