– Har vært umenneskelig for enkeltpersoner og en belastning for kommunen

foto