Mener det positive veier tyngre enn naboenes støyplager