Foreldrene: – Det var hårreisende å sitte og høre på