Fem bilførere fikk forelegg for fart og mobilbruk

foto