Heimevernets områdesjef vil berolige innbyggerne før storøvelse

foto