– 16. juni blir en dag deltakerne ikke glemmer med det første, sier Sonja Tran, masterstudent og prosjektleder for Xplore, i en pressemelding.

Noe av inspirasjonen til Xplore kommer fra oljemessen i Stavanger, Trans hjemby. Da hun vokste opp, var det obligatoriske besøket på oljemessen noe hun og klassevennene så forventningsfullt frem til. Det var der det som betød noe skjedde.

Inviterer til samarbeid

UiA har siden høsten 2022 jobbet tett med Grimstad kommune, Agder fylkeskommune og næringslivsaktører.

Ordfører Beate Skretting er begeistret for initiativet fra studentene om å etablere Xplore i Grimstad.

– Xplore skal aktivt engasjere ungdommer i fremtidens arbeidsliv og utdanningsmuligheter. Arrangementet er en unik utforskningsarena som kan øke interessen for realfag og bidra til å etablere Grimstad som et nasjonalt tyngdepunkt innen fremtidsrettet teknologi, sier hun i pressemeldingen

Samarbeid: Fra venstre: Matthieu Aemisegger fra Grimstad kommune, Pål Grandal fra UiA, Elena Lunde fra Sparebanken sør, Margit Unander fra Å Energi, Sonja Tran fra UiA, Sissel Strickert fra Agder fylkeskommune har i snart et år de samarbeidet og planlagt pilotutgaven av Xplore. Foto: UiA-student Mads Klepper

Sissel Strickert er avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune og støtter Grimstads ordfører.

– Vi er med på XPLORE fordi det gir ungdom i regionen vår en arena til å se hvilke store muligheter de har for å bygge kompetanse og se sitt potensiale her i Agder. Det er også spennende at Xplore skjer i Grimstad, som er blitt en stor og fremvoksende kunnskapshub, hvor Fagskolen i Agder er en av flere viktige aktører, sier Strickert.

Det 21. århundrets ferdigheter

Førstelektor Rune Andersen er studieprogramleder for bachelorprogrammet i Akademisk e-sport på UiA og har sammen med kollega Christian Simonsen vært sentral i utformingen av det pedagogiske konseptet rundt Xplore. Med seg har de hentet ressurser fra ulike fagmiljøer fra Fakultet for teknologi og realfag.

Løsninger: Førstelektor Rune Andersen forteller at deltagerne sammen skal finne løsninger på ulike utfordringer. Foto: Anna Torp Kvasjord

– Vi skal forberede elever både på studier og et arbeidsmarked som vil bli svært ulikt det vi har i dag. Xplore vil ha et mye større fokus på såkalte «myke ferdigheter», som evnen til å kommunisere og samarbeide samt problemløsning og evnen til å ta en avgjørelse. Under arrangementet skal elevene utforske og jobbe sammen om løsninger på utfordringer og problemstillinger som krever kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og kritisk tenkning. Dette er fundamentet til det man i dag omtaler som det 21. århundrets ferdigheter, sier Andersen.

Fenger næringslivet

Årets temaer er Teknologi og miljø og Teknologi og fremtid. Dette er temaer som hovedpartnerne i Xplore, Å Energi og Sparebanken sør, og de andre samarbeidende bedriftene allerede har på sin agenda. Næringslivsaktørene setter stor pris på at disse temaene får en større oppmerksomhet hos de unge.

– Xplore er én måte å vise oss frem til de unge, og vi synes det er et spennende konsept. Vi gleder oss til å fortelle deltagerne mer om alle mulighetene som finnes hos oss, sier Margit Unander, konserndirektør for mennesker og kommunikasjon i Å Energi.

Geir Opdahl i Sparebanken Sør ser også frem til å være sammen med ungdommen 16. juni.

– Vi er opptatt av å være en bidragsyter til vekst og utvikling i regionen. XPLORE er en viktig arena for å skape tidlig interesse for real- og teknologifag for fremtidige studenter, sier Opdahl.

Test av konsept og logistikk

Årets beta-utgave er en test av et konsept med tanke på både innhold og logistikk for en mindre gruppe, men allerede neste år jobber UiA og partnere for at så mange som mulig av Agders skoleungdom mellom 14-18 år skal kunne «løse billett» til Xplore.