Personlige kvalifikasjoner og egnethet blir viktigere enn kjønn

foto