Gro Frivold (52) skapte historie med sin disputas

foto