Per Svenningsen og May Kristin Ødegård i Ap dropper egne parti- og gruppemøter

foto