Vil kjøpe bygget for å få fart på leilighetssalget