Bilfører mistet førerkort etter å ha kjørt på syklist i gangfelt

foto