Derfor mener de det er nødvendig å kjøre stramt

foto