Hovedredningssentralen ber dem som eier båter og kajakker om å sikre dem skikkelig

foto