220 har meldt seg på årets hummerfiske. Endre er en av dem