– Det samlede sykefraværet er den største utfordringen nå

foto