Ropte på hjelp mens hun fødte på sykehustoalettet -alene