Denne gjengen skal hjelpe med å få Hasseltangen tilbake til et naturområde