Stoppet kraftproduksjonen på Rygene – taper hundretusener daglig

foto