Retten er ikke i tvil på spørsmålet om Fjære-siktet kan løslates