Åpnet i 2020, nå skal det utvides for 700.000 kroner