Frykter store terrenginngrep i nytt boligområde

foto