Har fått forbud mot å besøke pleietrengende søster

foto