Når unge under 18 år skal få vaksine, får vaksineteamet en ny utfordring