525 har fått AstraZeneca. Dette gjør de med andre dose