Bevilger millioner for å komme i mål med etterlengtet prosjekt

foto