- Vi trenger ikke ødelegge 15 kilometer med natur

foto