– Skal være signalbygget ved innkjøringen til Grimstad