– På dagens ekstraordinære styremøte i Sørlandet sykehus HF godkjente styret planen som legger grunnlaget for budsjettet for 2023. Styret i SSHF sluttet seg til «Budsjett 2023 – innretning, tiltaksarbeid og investeringsrammer», står det i en pressmelding fra helseforetaket (HF).

Helseforetakets driftsmessige plan er at de skal levere på det vedtatte resultatmålet for 2023 i balanse, på null millioner kroner. Også budsjettrammene for de enkelte klinikkene og stabene ble presentert, samt informasjon om tiltaksarbeid og risiko.

Lokalt: Sørlandet sykehus Arendal. Foto: Martin Haugen

– Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol understreket i sin sykehustale tirsdag de økonomiske utfordringene sykehusene står overfor, og hun påpekte igjen at økonomien vil forbli stram fremover. Vi fikk klar marsjordre om å prioritere hardt og vurdere eventuell utfasing av enkelte behandlingstilbud. Jeg mener den planen styret i dag har blitt forelagt, viser at Sørlandet sykehus har tatt disse signalene innover seg, men det er en ambisiøs plan med betydelig risiko, sier styreleder Bjørn Walle, i pressemeldingen.

Administrerende direktør Nina Mevold peker på at aktiviteten i foretaket har en positiv utvikling, og at klinikkene i samarbeid med tillitsvalgte, brukerrepresentanter og verneombud jobber godt og systematisk med en rekke tiltak som samlet sett vil bidra positivt.

Krevende: Også fjorårets drift på sykehuset ble sterkt påvirket av pandemien. Her inngangspartiet til SSA. Foto: Baard Larsen

– Pandemien påvirket aktiviteten på sykehuset negativt, og ventelistene økte. Men i løpet av høsten 2022 er foretaket tilbake til den planlagte aktiviteten og har godt grunnlag for videre arbeid i 2023. Våre medarbeidere har gjort en stor innsats gjennom pandemien, og det er viktig å understreke at forsvarlig helsetilbud og et godt arbeidsmiljø vektlegges i alle vurderinger som gjøres, understreker Mevold, i sin kommentar, i pressemeldingen.