Grimstadmann på rekrutteringsjakt til verdenskjent forskningssenter

foto