Etter mange år som tilkallingsvikar, oppdaget en vikar selv rettigheten og tipset Fagforbundet rett før jul.

– Dette er en rettighet som jeg tror få tilkallingsvikarer vet om. Jeg visst ikke om den, jeg heller, sier hovedtillitsvalgt Knut Erik Elnæs i Fagforbundet i Trondheim kommune til Fagbladet.

Unntaket

Utgangspunktet er at det bare skal utbetales sykepenger for dager det skulle ha vært utbetalt lønn for. Men det finnes ett unntak, og det er at regelmessige tilkallingsvikarer kan ha rett til sykepenger for flere dager enn de avtalte vaktene, skriver Fagbladet.

– Det må foretas en såkalt «konkret vurdering» av hvor sannsynlig det er at de ville fått flere vakter hvis de hadde holdt seg friske, forteller seniorrådgiver Tove Randi Olsen ved Fagforbundets kompetansesenter i Trøndelag.

Gjelder alle bransjer

Regelen kommer fra folketrygdloven, derfor gjelder det arbeidstakere i både offentlig og privat sektor.

Hvis den ansatte ikke er satt opp til å arbeide i arbeidsgiverperioden, har den ansatte i utgangspunktet ikke et inntektstap, men kan likevel ha rett til sykepenger hvis han/hun har vært ansatt hos dere i 3 måneder eller mer, og i tillegg ikke har hatt opphold mellom to arbeidsdager på mer enn 14 dager i de tre siste månedene før han/hun blir syk, står det på NAV sin nettside.

Om man oppfyller disse kravene, er det naturlig å gå til arbeidsgiver.

– Av og til hører vi arbeidsgivere som sier for eksempel: «Vi praktiserer ikke dette hos oss.» Hvis arbeidsgiver avviser arbeidstaker slik, kan du ta kontakt med en tillitsvalgt, sier Olsen.