Det er fagbladet Kystmagasinet som kan melde om dette. De skriver at dette betyr at fiske i disse områdene med andre redskaper enn håndsnøre, juksa, dorg og snurrevad vil være forbudt.

I Grimstad har det tidligere vært sett på muligheter for å opprette et fredningsområde for hummer, ofte omtalt som hummerreservat. Men dette blir ikke påbegynt før tidligst neste år.

De nye områdene fordeler seg på ett område i Bærum (Gåsøya), fire områder i Larvik (i indre Larviksfjorden, ved Malmøya, Hetta og Kjørtingen) og tre i Stavanger (Vignesholmane, ved Mortavika, og ved Stavanger og Hundvåg.. Områdene vil være synlige i «Fritidsfiskeappen» og i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Suksess: Hummerreservatet i Arendal har gitt god effekt. Selv langt unna, kan du risikere å få mye hummer når du setter fisketeiner. Vanskelig å se på bildet, men her gikk tre målshummer inn. Dog før fisket, så de gikk i sjøen. Foto: Baard Larsen

– Opprettelse av slike fredningsområder for hummer har vist seg å ha god effekt. Havforskningsinstituttet har fulgt med på utviklingen siden 2004, og i områder som har vært stengt for fiske med faststående redskaper (teiner, ruser og garn) ser vi at hummerbestandene vokser og reproduksjonen har tatt seg opp, sier direktør Jon-Erik Henriksen i forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Det er nå etablert nær 60 ulike fredningsområder for hummer av varierende størrelse i Oslofjorden, langs kysten og i fjorder på Vestlandet. Arendal og Lillesand har hummerreservat, mens det i Grimstad ikke er landet om dette skal komme. Og eventuelt hvor.