Startet arbeidet i 2016, men planen er fortsatt ikke klar

foto