Tok for seg skadeomfanget: – Skader på alle kister og levninger i gravkrypten

foto