Utfordrende kjøreforhold: - Har alt av mannskap ute

foto