Fredag er det meldt et skikkelig regnvær i landsdelen, og det er nå sendt ut gult farevarsel for flom. Varselet gjelder fra natt til lørdag til lørdag morgen.

– Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av natt til fredag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele kan forverre situasjonen, står det i varselet.

Usikkert omfang

Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Det er stor usikkerhet i hvor mye regn som kommer og hvilke områder som blir mest berørt.

– Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. kjellere). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner, lyder anbefalingen.