Slipper samfunnsstraff grunnet ryggproblemer

foto