Det var tidligere i år at Grimstad kommune gikk helt til topps og vant miljøprisen til strømleverandøren Ishavskraft. Det gjorde de etter å ha gjort et stort arbeid for å spare kommunen for energi.

Energikontor

I 2017 fikk nemlig kommunen ideen om å starte et eget energikontor. I dag består kontoret av to stillinger og disse jobber hele tiden med å finne smarte måter å spare energi på. Energijegerne samarbeider tett med dem som drifter kommunens mange bygg. Kommunen har i dag 154.000 kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 193 ulike bygg.

Sigvard Laurendz, fagleder byggdrift i Grimstad kommune, og energijegerne Kjell Helge Tveide og Jarle Olsen er tre av dem som stadig leter etter energityver. De overvåker blant annet temperaturen på kommunale bygg slik at de kan justeres etter behov. Det er nettopp arbeidet med å lete etter og fjerne energityvene og bruke energien smartere som kommunen nå har fått pris for.

– På den måten har Grimstad kommune tettet hull i millionklassen, sa administrerende direktør i Ishavskraft, Stig Hansen, under prisutdelingen tidligere i høst ifølge en nyhetssak på kommunens egen hjemmeside. Det var de som skrev om denne saken først.

Overvåker: På kommunens eget energikontor kan de to erergijegerne Kjell Helge Tveide (t., v.) og Jarle Olsen sammen med Sigvard Laurendz, fagleder byggdrift, overvåke og følge med på energibruken i kommunens bygg. Foto: Grimstad kommune

Spart millioner

Ifølge kommunen selv er strømforbruket deres redusert med over 12 prosent siden 2018. Dette innebærer blant annet at kommunen har spart over tre millioner kroner bare i 2023. Mange ulike grep har blitt gjort for å kunne klare dette.

– Det er den nye bevisstheten, og summen av de mange små tiltakene, som til slutt skaper resultatene, sier energijeger Jarle Olsen.