Fædrelandsvennen får klokka 12.53 bekreftet at Riksadvokaten vil be statsadvokaten om å legge ned påstand om frifinnelse av Viggo Kristiansen i Borgarting lagmannsrett.

Rent formelt vil det bli lagt ned påstand om frifinnelse for post 1 til 3 i tiltalebeslutningen, skriver avisen. I en pressekonferanse klokka 13 fredag kunne Riksadvokaten bekrefte at det vil bli bedt om å nedlegge påstand om frifinnelse.

Riksadvokat Jørn Maurud understreker at avgjørelsen om å frifinne Viggo Kristiansen er truffet helt uavhengig av tidligere vurderinger i saken.

– Etter grundige overveielser har jeg kommet til samme konklusjon som statsadvokaten i Oslo, nemlig at jeg vil be Borgarting lagmannsrett om å frifinne Viggo Kristiansen, sier Maurud.

– Min avgjørelse er truffet helt uavhengig av vurderinger som tidligere er gjort av påtalemyndigheten, domstolene og gjenopptakelseskommisjonen.

Ikke DNA-spor

– Sentralt for vurderingen er at det ikke er tekniske bevis som knytter Kristiansen til handlingene, heller ikke DNA-spor, sa Maurud, som også slår fast at det hefter usikkerhet rundt de originale DNA-prøvene når det gjelder kontaminering av prøvene.

Han påpekte også at de opprinnelige prøvene som ble tatt, inneholdt små mengder DNA, noe som øker risikoen for feilkilder.

Mobilbeviset

– Som kjent mottok og sendte Viggo Kristiansen fire tekstmeldinger da ugjerningene i Baneheia ble begått. Opplysningene som foreligger befant seg innenfor dekningsområdet til basestasjonen Eg A da tekstmeldingene ble mottatt og sendt. Uten holdepunkter for noe annet må dette legges til grunn, og da er ikke teledataene forenlig med Andersens versjon av det som skjedde, sier Maurud.

Tvert imot er teledataebevisene forenlig med Kristiansens forklaring om at han i det aktuelle tidsrommet oppholdt seg ved egen bopel, sier Maurud.

Ikke ferdig med Andersen

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud bekrefter at Jan Helge Andersen vil bli videre etterforsket etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen.

– I Andersens tilfelle etterforsker vi saken videre med sikte på ytterligere avklaring av Andersens rolle, sa Maurud på fredagens pressekonferanse.

– Jeg kan ikke si noe mer om Andersens situasjon, sa Maurud.

– Ingen overraskelse

– Dette er ingen overraskelse. Det er ikke alternativer til dette. Men bekreftelsen betyr veldig mye, så dette er veldig bra, sa Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin til NTB da han ble varslet om Riksadvokatens avgjørelse fredag.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt i samme sak til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Riksadvokatens beslutning kommer etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i fjor bestemte at Viggo Kristiansen skal få gjenåpnet saken sin. Etter det har saken vært etterforsket av Oslo politidistrikt.

Ikke funnet Kristiansens DNA

Viggo Kristiansen hadde sittet i fengsel i 21 år da han 1. juni i fjor ble løslatt i påvente av den nye etterforskningen av saken. Han har hele tiden hevdet sin uskyld og hadde forsøkt å få saken sin gjenopptatt fire ganger tidligere før begjæringen ble tatt til følge i fjor.

Dommen mot Kristiansen lente seg på Andersens forklaring, og det er ingen fellende teknisk bevis mot Kristiansen.

Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.

Lagmannsretten avgjør

Det er Borgarting lagmannsrett som må ta endelig stilling til om Viggo Kristiansen skal frikjennes for drapene og voldtektene han ble dømt for i 2000. Det er ikke klart når dette vil skje.

Hvis Kristiansen frifinnes, er han likevel rettskraftig domfelt for to forhold – flere overgrep mot en mindreårig jente og plagsom atferd overfor en voksen kvinne i nabolaget. Dermed må retten ta opp spørsmål om straffutmålingen for disse to forholdene. Disse forholdene har Kristiansen erkjent, og de er rettskraftig avgjort siden de ikke ble anket videre fra byretten.